مشاوره و برنامه ریزی

کنکور سال آزمون و خطا نیست، به استناد بررسی روند مطالعاتی و حرکتی داوطلبان موفق در سال کنکور ، حساسیت استفاده از مشاور کنکور و راه شناس خبره بیش از دیگر ابزارها و فاکتورها تاثیر گذار خواهد بود و از اتلاف وقت و هزینه شما جلوگیری خواهد کرد.

پیش ثبت نام مشاوره غیرحضوری

  • یک جلسه تماس تلفنی رایگان جهت آشنایی با خدمات مشاوره
  • ارائه راهکارهای تسلا ویژه کنکور 1400
  • مصاحبه تلفنی با مدیران آموزشی جهت ارجاع به مشاور، متناسب با روحیات دانش آموز

مشاوره و برنامه ریزی ماهانه کنکور

  • جلسه منظم هفتگی جهت برنامه ریزی به همراه نظارت روزانه
  • آزمونک های روزانه
  • تماس تلفنی دو بار در هفته
  • وقت هر جلسه مشاوره برحسب نیاز و خواست شما
  • ارسال پیامک به منظور نظارت روزانه شامل گزارش کار درسی و درصدهای آزمونک