فرم ارزیابی عملکرد مشاور از دیدگاه دانش آموز و اولیا

در صورت درخواست شما، محتویات این فرم، فقط به اطلاع مدیر دپارتمان خواهد رسید و مشاور، از پاسخ های شما اطلاع نمی یابد.

  • در صورتی که دانش آموز غیر حضوری هستید، نیازی نیست به این سوال پاسخ دهید.(تایم استاندارد جلسه برای دانش آموزان حضوری : 30 دقیقه)
  • دانش آموزان حضوری و غیرحضوری به این سوال پاسخ دهند.
  • ۱ پایین ترین نمره و ۲۰ بالاترین نمره می باشد(عددی بین ۱ تا ۲۰)
  • در صورتی که نکته ای در این خصوص مدنظر شماست ذکر فرمایید.
  • عددی بین 1 و 24
    در صورت درخواست شما محتویات این پیام به اطلاع مشاور نمی رسد.
    در صورت درخواست شما این امر فورا انجام خواهد شد.