پیش ثبت نام مشاوره غیرحضوری

در این مرحله می توانید با مدیران آموزشی تسلا ، مصاحبه تلفنی داشته باشید.

لیست مشاورین تسلا در قسمت ثبت نام نهایی ، قابل مشاهده است.