گالری عکس پانسیون

تصاویری از پانسیون مطالعاتی تسلا را مشاهده کنید و لذّت ببرید.

یلدای 98 تسلا

تصاویری ازجشن یلدایی بچه های پانسیون تسلا

همایش دورخیز کنکور (تابستان 98)

تصاویری ازهمایش دورخیز کنکور با حضور رتبه 1 کنکور تجربی کشور(ایزدمهر احمدی نژاد) و رتبه 5 رشته انسانی (محمدحسن نظری)