پیش ثبت نام پانسیون مطالعاتی

پس از انجام پیش ثبت نام، با شما جهت تکمیل مراحل ثبت نام تماس گرفته می شود و مشخصات شما با مشخصات وارد شده در سایت چک می شود. لطفأ در هنگام حضور در موسسه کارت ملی و یک قطعه عکس به همراه داشته باشید.
  • اتاق امگا با ظرفیت 9 نفر
    اتاق DC با ظرفیت 4 نفر
    سالن آلفا با ظرفیت 25 نفر

با شکست کرونا باز خواهیم گشت…

#در_خانه_بمانیم #امید #در_خانه_به_جای_کتابخانه