مبحث دستور زبان فارسی

ادبیات عمومی ، استاد امیرمحمد نصیری

 

قسمت اول – گروه اسمی (گروه اسمی چیست، هسته و وابسته، ترکیب وصفی و اضافی +حل تست )

 

قسمت دوم- وابسته وابسته (مفهوم وابسته وابسته، انواع آن، تکنیک های تستی +حل تست )

 

قسمت سوم – اجزا جمله (نقش واژگان، مفهوم جملات چند جزئی، جملات گذرا و ناگذر +حل تست )

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.