مبحث آرایه های ادبی

ادبیات عمومی ، استاد امیرمحمد نصیری

 

قسمت اول – تشخیص مجاز و استعاره 

 

قسمت دوم- تشخیص اضافه تشبیهی و اضافه استعاری

 

قسمت سوم – حسن تعلیل

 

قسمت چهارم- اسلوب المعادله

 

قسمت پنجم  – تضاد و تناقض

 

قسمت ششم – تست های آرایه ترکیبی

 

قسمت هفتم- تست های آرایه ترکیبی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.