رتبه های برتر کنکور 99 

دپارتمان علوم انسانی تسلا 

رتبه های برتر استان های سمنان،خوزستان ، چهارمحال بختیاری ، خراسان شمالی

نازنین حمیدی رتبه 104 – الهه فاضلی رتبه 118 – زهرا اکبری رتبه 120 – کوثر آتنی مفرد رتبه 418 – فاطمه خسروجردی رتبه 1416 – سحراحمدنژاد رتبه 1994

رتبه های برتر انسانی دپارتمان مشاوره تسلا

رتبه های برتر کنکور 99 

دپارتمان علوم تجربی تسلا 

رتبه های برتر تجربی دپارتمان مشاوره تسلا