اوزان پرکاربرد شعر فارسی

وزن های پرکاربرد کنکور

وزن های پرکاربرد کنکور


اوزان پرکاربرد شعر فارسی

یادگیری و مرور این اوزان، در تشخیص وزن صحیح ابیات مطورحه در کنکور، به شما کمک شایانی خواهد کرد.

1-1 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
روزگار است این که گه عزّت دهد گه خواردارد
چرخ بازیگر ازاین بازیچه ها بسیار دارد

1-2 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ای مسلمانان فغان از جور چرخ چنبری
وزنفاق تیر و قصد ماه و کید مشتری

1-3 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
هرکسی از ظّن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من

2-1 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن
نظرآوردم و بردم که وجودی به توماند
همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و توروحی

2-2 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 
نه من خام طمع عشق تو میورزم و بس
که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست

2-3 فعلاتن فعلاتن فعلن
بت خود را بشکن خوار و ذلیل
نامورشو به فتوت چو خلیل

3-1 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن
عشق توبربود ز من مایه ی مایی و منی
خود نبود عشق تو را چاره ز بی خویشتنی

3-2 مفتعلن مفتعلن فاعلن
دانه چو طفلی است در آغوش خاک
روز و شب این طفل به نشو و نماست

3-3 مفتعلن فاعلن//مفتعلن فاعلن
کرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش
کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش

4-1 مستفعل مستفعل مستفعل مستف (=مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)
این وزن هفتمین وزن پرکاربرداست.
تا کی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

4-2 مستفعل مستفعل مستفعل فع (=مفعول مفاعیل مفاعیل فعل)
تقدیر که بر کشتنت آزرم نداشت
برحسن جوانیت دل نرم نداشت

این وزن رباعی است

4-3 مستفعل مفعولن // مستفعل مفعولن (=مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن)
وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها
چبی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها

5-1 مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل (=مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن)
امروز روز شادی و امسال سال گل
نیکوست حال ما که نکو باد حال گل

5-2 مستفعلن مفاعل مفعولن (=مفعول فاعلات مفاعیلن)
ای آنکه غمگنی و سزاواری
واند نهان سرشک همی باری

5-3 مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن (=مفعول فاعلاتن // مفعول فاعلاتن)
ای باد بامدادی خوش میروی به شادی
پیوند روح کردی پیغام دوست دادی

6-1 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم
جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها

6-2 مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
الهی سینه ای ده آتش افروز
در آن سینه دلی وان دل همه سوز

7-1 فعولن فعولن فعولن فعولن
سبزه درون لاله ی نو شکفته
عقیق است گویی به پیروزه اندر

7-2 فعولن فعولن فعولن فعل 
مگردان سر از دین و از راستی
که خشم خدا آورد کاستی

8-1 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن
گرم عزب نمایی به داغ و درد جدایی
شکنجه صبر ندارم بریز خونم و رستی

8-2-مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (این وزن پرکاربردترین وزن شعر فارسی است)
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد
تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

9-1 مستفعل فاعلات مستفعل (مفعول مفاعلن مفاعیلن)
از کرده ی خویشتن پشیمانم
جز توبه ره دیگر نمیدانم

9-2 مستفعل فاعلات فع لن (مفعول مفاعلن فعولن)
لاف از سخن چو در توان زد
آن خشت بود که پُر توان زد

تک وزن ها

1- مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
با من بگو تا کیستی؟ مهری بگو ماهی بگو
خوابی؟خیالی؟ چیستی؟اشکی بگو آهی بگو

2- فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن
بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی
به کجا روم ز دستت که نمی دهی مجالی

3- فعلاتن مفاعلن فعلن
در نگاهش شکفته روح سحر
بر لبانش ترانه ی توحید

4- مفتعلن فاعلات مفتعلن فع
شاید اگر آفتاب و ماه نتابد
پیش دو ابروی چون هلال محمد

5- مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
از نظرت کجا رود ور برود تو همرهی
رفت و رها نمیکنی آمد و ره نمیدهی

 

امیرمحمدنصیری – مدیر گروه علوم انسانی

بر اساس کتاب ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان(نظام قدیم)

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *