اردوی نوروزی کنکور 1400

جمع بندی 80 درصد کنکور

دانلود تقویم اردوی نوروزی

30 آزمونک به صورت روزانه – 31 کارگاه نکته و تست  – 7+3 آزمون جامع  – 4 کارگاه مشاوره – پشتیبان درسی – گروه های انسجام مطالعاتی – رفع اشکال کامل دروس با دبیران و رتبه های برتر – پک جمع بندی تست  – برنامه مطالعاتی به صورت هدیه برای دانش آموزان غیر تسلایی

 

ثبت نام اردوی نوروزی