پکیج ویژه کنکور 1401 

دپارتمان مشاوره تسلا

آنچه با خرید پکیج مشاوره در اختیار می گیرید

1- برنامه ریزی هفتگی دقیق و کامل

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاور تخصصی هر رشته همراه با نظارت مستقیم مدیر گروه و مدیر آموزشی

2- آزمون و آزمونک

20 مرحله آزمون آزمایشی گزینه دو

آزمونک های هفتگی شخصی سازی شده

تحلیل آزمون های آزمایشی

3- آموزش روش های مطالعه و تست زنی

ارائه بسته آموزشی روش مطالعه وتست زنی به صورت هدیه توسط دبیران و رتبه های برتر

4- ارتباط پیوسته با مشاور

یک جلسه حضوری به صورت هفتگی

تماس تلفنی به صورت هفتگی

تحلیل و ارزیابی گزارش ها به صورت روزانه

5- اپلیکیشن ویژه تسلا

ثبت ساعت مطالعه به شیوه ای نوین 

تحلیل نموداری گزارش های مطالعه و تست زنی دانش آموز

لیگ هفتگی و ایجاد جو رقابتی برای افزایش ساعت مطالعه

6- رفع اشکال

هدیه ای ویژه از طرف مشاورین تسلا ( خارج از وظایف مشاور)

امکان رفع اشکال با دبیران و رتبه های برتر در تمامی دروس