ثبت نام انتخاب رشته 1401

رشته تحصیلی(Required)
در صورتی که هنوز رتبه ها نیامده،نیازی به تکمیل نیست

 

هزینه انتخاب رشته 

ثبت نام تا آخر تیر ماه = 400 هزار تومان

ثبت نام از ابتدای مرداد ماه = 600 هزار تومان